Sunday, February 28, 2010

Twitter Design Pattern

På Twitter har man 140 tecken på sig att säga något, sedan tar det stopp. Texten ska helst vara läsbar, så frktngr får man vara sparsam med.

[raderna ovan innehåller 140 tecken]


Det jag speciellt gillar är att man som twittrare måste ta bort all onödig information för att kunna leverera korta meddelanden utan brus. Finns det här designmönstret på flera ställen?

ONE: #business
Ibland pratar man om att berätta hissversionen av ett förslag eller en affärsidé:

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang.

[116 tecken]

Här i Sverige pratar vi ju inte med varandra i hissen, men vad sägs om twitterversionen?

TWO: #requirements
I den agila världen används redan Twitter Design Pattern, där man gärna skriver krav i form av User Stories. Många Scrum-team och beställare gillar kortfattade och tydliga beskrivningar av det som ska göras:

Som en redaktör vill jag kunna lägga till och ta bort nyheter på internetbanken, så att bankens kunder kan ta del av aktuell information.
[137 tecken]


TWEET: #programming?

Jag har inte sett några tydliga tecken på Twitter Design Pattern i utveckling av mjukvara ännu. Men tänk om vi bara fick skriva 140 tecken när vi programmerar fram en metod? Enligt designmönstret behöver jag (trots begränsningarna) skriva koden både läsbar och meningsfull, helst utan krångliga frKrtNgr. Vilken utmaning!

Jag tror att resultatet skulle kunna bli lika enkelt och tydligt som på Twitter:
man behöver ju sällan läsa tidigare tweets för att hänga med. Meddelanden är isolerade och externa beroenden tar man med som länkar, taggar och re:tweets (Dependency Injection, Interface och arv?).

Vilka fler områden finns det som skulle kunna följa Twitter Design Pattern, har du några exempel?

http://twitter.com/davidvujic