Wednesday, March 3, 2010

In Swedish, kanske?

Varför är det så ovanligt att programmerare skriver kod på svenska?

Idag skrivs nästan all mjukvara in english, även hos företag som har svenska som huvudspråk. För en tid sedan slog det mig att IT-avdelningen kan vara den enda delen i en organisation som använder sina egna termer för att beskriva produkter och tjänster.

Är det verkligen bra?

Företagets språk - domän - borde kanske också återspeglas fullt ut i utvecklingen av mjukvara? Då blir det domändriven design* på riktigt.

Nackdelar?
Om företaget anställer en person som inte kan svenska lär det ta tid att förstå koden, ingen tvekan om den saken. Det blir en längre startsträcka, men som en bonus lär man sig terminologin som faktiskt används i hela organisationen.

Vanligare är kanske att man lägger ut hela sin systemutveckling utomlands. Då behöver alla verksamhetskrav översättas och i praktiken innebär det att företaget faktiskt byter språk (eller blir flerspråkigt).

Det finns ju inga tekniska hinder för att skriva kod med svenska tecken, men det kanske känns konstigt i början. Som att lära sig ett nytt språk? Ett tips: börja med att skriva enhetstesterna på svenska. Namn och beskrivningar går ju att sno rakt av från kravdokumentet eller postit-lappen på väggen. Hör av dig och berätta om dina erfarenheter!

* Läs mer om domändriven design (Domain Driven Design)