Friday, November 18, 2011

Familjen Agile - The Agile Family

(please scroll down for the English version of this blog post)


Vem är egentligen den där “Agile” och hur ser familjesituationen ut? Och har Japan något med det här att göra? Jag har släktforskat och resultatet av mitt arbete kan du läsa om här.

Vi börjar med vår stora kändis i släkten. Idolvinnaren och den alla snackar om: Scrum. Efter framträdandet i Allsång på Skansen är han nu också riktigt folklig och dyker upp i alla möjliga sammanhang. Scrum har en lillasyster, som kanske inte är lika känd (ännu). Hon heter Kanban, är lite modernare än storebrorsan (som ärligt talat börjar komma upp i åren). Säg inte det till Scrum, han är lite känslig för sådant! Många uppskattar lillasyrrans Rock n’Roll-attityd, enkelhet och innovativa idéer.Scrum och Kanban har faktiskt ett till syskon, som hamnat lite i skymundan. Han kallas för XP av sin familj och vänner. Egentligen heter han eXtreme Programming, men blev mobbad för det i plugget. Han fick skägg tidigt i puberteten också. Efter ett tag tuffade han till sig, bytte namn till XP och sågs gå omkring i t-tröjor med budskap som I Unit Test on the First Date. Han började umgås mer med brorsan Scrum och de har idag en mycket fin relation.
Scrum och Kanban är väldigt utåtriktade, XP är mer eftertänksam. Han är en riktig programmerarsjäl med stor passion för sitt yrke. Lär känna honom och ni blir vänner livet ut, sägs det. Han är mest lik sin pappa och är en förebild för sina syskon (utan att han egentligen vet om det).


Vem är pappa? Han heter Agile och är en sådan där far som vi alla önskar att vi hade. Lugn, klok och lyssnande. Han ger goda råd och arbetar ständigt för en bättre värld, präglad av öppenhet, förtroende och ansvar. Han är mycket stolt över sina barn och följer alltid med på turnéer och tv-framträdanden (håll utkik på första bänkraden efter en aningen gråhårig leende man i sina bästa år).
Men pappa Agile har också varit en liten pojke en gång i tiden. Han är en sk “sladdis” och har en några år äldre storasyster. Hon heter Lean och är respekterad och beundrad i hela världen för sin känsla för kvalitet, respekt för människor och långsiktigt tänkande. Agile fick ofta vara med när storasystern och hennes vänner spelade video-spel och sjöng till populärmusik på radio i det japanskt inredda hemmet. Han minns:
- Hennes tjejkompisar var så smarta och snygga! Jag var kär.


Storasyster Lean har lärt Agile allt han kan och är fortfarande en stor inspirationskälla för honom och speciellt yngsta dottern Kanban (som hälsar på och bor hos henne varje sommar).Lean har också en dotter – kusinen till syskonen Scrum, XP och Kanban. Kusinen, som heter Lean Software Development, spås en lysande framtid och har inte fått strålkastarljuset riktat mot sig ännu. För den stora massan är hon okänd. Scrum berättar:
- När kusinen hälsade på var det alltid spännande. Vi skröt ofta om henne för våra vänner och hon hade alltid med sig de senaste grejerna från Japan. Våra Game&Watch-spel blev så omoderna och tråkiga när Lean Software Development visade sin spelkonsoll med både färgskärm och stereoljud. Det var fantastiskt, som att se in i framtiden!


Syskonen Agile och Lean Software Development har sedan länge daglig kontakt via Skype och planerar att samarbeta mycket mer i framtiden.
Vi har kommit till toppen av vårt släktträd. Här hittar vi: en japansk bil. Ja, det är sant. Syskonen Lean och Agile har sina rötter i ett nästan kliniskt rent verkstadsgolv i Japan. Historiens vingslag har tagit oss till landet med det vackra skriftspråket, de blomstrande körsbärsträden, sylvassa samurajsvärden och världens största bilmärke: Toyota.


Toyota Production System (TPS) är på god väg att forma en bättre värld med sina idéer om respekt för människor, lagarbete, kunskapsöverföring och ansvar. Ord som Kaizen (ständig förbättring) och Hansei (reflektion) är ett naturligt sätt att arbeta och leva enligt Toyota Production System. Enligt TPS räcker det inte med sk Quick Fixes då problem uppstår. Man går vidare och letar efter orsakerna till att de alls dykt upp, genom att ställa frågan varför? minst fem gånger. Toyotas filosofi är att: Basera besluten på ett långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.
TPS kan tyckas vara svaret på alla frågor, men glöm aldrig att det beror på (vilken fråga det är). Scrum, XP och Kanban är inte heller svaret på alla problem. Finns det ett svar då? Ja, det gör det faktiskt: 42. Vad frågan är får du lista ut själv.


Avslutning
Alldeles nyss fick jag ett meddelande, med avsändaren “TPS”:
- Du har mycket kvar att lära, David-san. Jag ser att du tagit hänsyn till A3-formatet. Men ditt släktträd skall vändas upp och ned.
(the English version)


The Agile Family

Who is that guy “Agile” anyway? Does he come from Japan? Where is his family? We have the right to know. I have done some research and here is the result of my work.


Let’s begin with the Star, winner of American Idol and the one everybody talks about: Scrum. Scrum has a kid sister, not yet as well known as her big brother. Her name is Kanban and is described by many as modern, attentive and a bit more up to date. Let’s be honest, all of us get old some day. So does Scrum. Please don’t tell him that, he is a bit sensitive about aging! The Rock n’ Roll attitude, simplicity and innovative ideas of lil’ sister Kanban are properties appreciated by the constantly increasing fan base.Scrum and Kanban has another sibling. They call him XP and perhaps he is a bit overlooked. His real name is eXtreme Programming, but he was so bullied in school for it and really had to change his name. Sad, but that’s the real world. He also grew a beard very early in his teens, that didn’t help very much.
As a teenager, XP added some well needed attitude to his personality and he often wore T-shirts with statements like I Unit Test on the First Date. He started to hang out with his brother Scrum and they found out that they actually have a lot in common and complete each other well. Today they are the best of friends.


Scrum and Kanban are both extroverts. XP is very thoughtful and a passionate programmer. People say that when getting to know him, you will have a friend for life. He is the one that resembles his father most and without knowing about it, both his sister and brother see him as a role model.


What about dad? Well, his name is Agile. He is the kind of father all of us wish we had. A man of wisdom, laid back and always giving you attention. He is the one with good advices and has never stopped trying make the world a better place. He is very proud of his children and you will spot him on almost every of his kids TV and live performances. Do you see the bald guy at the front row smiling and cheering? That’s Poppa Agile.
Agile was a little kid once, like all of us. A boy that admired his older sister Lean. Her sense for quality, respect for people and long term thinking has made her well respected and admired all over the world. Agile did spend a lot of time hanging out with big sister and her friends. They played video games, laughed and listened to the radio playing the latest hits all day at home. He reminisces:
- Her girlfriends were so good looking and always knew what was cool and what was not. I was in love.


He continues: – All I know comes from Lean and she is still my biggest inspiration. My youngest daughter Kanban visits here every summer and admires her aunt a lot.
Aunt Lean also has a daughter, called Lean Software Development. She is the not so well known cousin of Scrum, XP and Kanban. I hear people say she is the next big thing.


Scrum says: - When our cousin was about to visit us, we all got so excited! We talked a lot about her, bragging about how cool she was. She always brought the latest stuff from Japan. Our Game&Watch toys was nothing compared to the gaming consoles she had, with the color screen and stereo sound. It was amazing. It felt like seeing into the future!


The Agile siblings and Lean Software Development both agree that they really should work together in the future. Let’s hope they do!
Yes, we have reached the top of the Family Tree. A car? Yep, that’s right. Both Lean and Agile comes from the garage. A very clean garage, I might add. The time travelling journey got us to the land of beautiful calligraphy, blooming cherry trees, razor sharp samurai swords and the best car brand in the world: Toyota.
Respecting people, team work, responsibility and sharing of knowledge is the soul of Toyota Production System (aka TPS). Will TPS make the world a better place? Kaizen (continuous improvement) and Hansei (reflection) must be a part of the daily work flow according to TPS. What about problem solving? Don’t settle with quick fixes. Try find the root cause by asking Why? at least five times. The philosophy of Toyota is: Base your decisions on long term thinking, even when they are in conflict with your short term financial goals.


Is TPS the answer to all your questions? Well, that depends. What about Scrum, XP or Kanban? Probably not. Is there an answer? Actually there is: 42. You go figure out the question yourself.


Final words
Recently I received a message from someone called “TPS”:
- You have still a lot to learn, David-san. I noticed that You have used the A3 format. Good. But your Family Tree should be turned upside down.