Monday, June 27, 2011

Visa vad du gör, eller "Dude, where's my Index Cards?"

(please scroll down for the English version of this post)

Idag finns det ett helt gäng olika agila metoder att välja till sin verktygslåda, många snickrar ihop en egen variant som passar bäst för den egna organisationen. Gemensamt brukar vara att information om projekten blir synlig för alla som är intresserade. Scrum-team har till exempel en demo av produkten de utvecklar med jämna mellanrum, en graf som visar på framsteg och så berättar man vad man gör just nu i dagliga stå-upp-möten. Kanban beskriver att man ska visualisera sitt arbetsflöde, i princip betyder det att använda någon slags vägg med arbetsuppgifter på. Det kan vara en riktig vägg på kontoret eller en digital variant i molnet. Många kallar det för Scrum- eller Kanbantavlan.

Personligen gillar jag en riktig vägg i gips, trä eller betong. Varför? Allt blir så mycket enklare: inga behörighets-trassel, dålig dra-och-släpp-funktionalitet eller obegriplig länk till en server någonstans i byggnaden. Med en riktig vägg tar man helt enkelt ett papper med arbetsuppgifter, flyttar, antecknar eller pekar och pratar med sina kollegor kring det som ska göras. Enkelt är bättre!

- Men ska man skriva allt för hand? Om man har en taskig handstil då?

Vi tar lite digital hjälp till det analoga teamet: Excel. Index Card Generator* är ett väl använt verktyg som fungerar som en enkel backlog för ett Scrum-team. Med ett knapptryck skapar man indexkort i A5-format, som man skriver ut och klistrar upp på väggen.

- Men om man inte vill använda Microsoft Office, finns det en Google Docs-version?

Japp, det finns. Det enda du behöver är ett Google-konto. Här är en video som visar hur verktyget fungerar.


Hör av dig med vad du tycker om verktyget, har förbättringsförslag eller hittar buggar!

(English version)
Dude, where’s my Index Cards?

There is a bunch of different agile methods to choose by for your toolbox these days and many teams create their own customized version for their organization. Agile methods usually makes information available to anyone that take interest in the current project.

Here are some examples: Scrum teams arrange product demos, use a daily progress graph and has the this-is-what-I’m-doing-today-meetings. Kanban describes that you should visualize your workflow, i.e. using a wall with swim lanes and index cards. Some teams use a real physical wall at the office and others use a digital wall somewhere in the Cloud.

I prefer the wall made of concrete. Why is that? Because everything becomes so much easier. You don’t need an Active Directory Folder Authorized User Group, there isn’t any drag-and-drop functionality that sucks and no weird links to a server somewhere in the building. At the concrete wall you simply take a piece of paper, move it and make notes without the need to press a Save button. Old School? Hey, I was born in the seventies!

- But what if no one can read my hand writing?

Let’s use some digital assistance: Excel. Index Card Generator* is a well known tool for managing a Scrum product backlog. Press a button (!) and you will get A5 formatted index cards to print out and paste at the concrete wall.

- But what if the organization doesn’t use the Microsoft Office Suite, is there a Google Docs version available?

Yes, and all you need is a Google account to get started. Check out the Youtube video that describes how to use the tool (the embedded movie above).

Please contact me if you make any improvements or find bugs!


4 comments:

Anonymous said...

How did you set the row heights to match A4 paper? Is there a conversion factor for the row height to page height? I'd like to print the cards on 3"x5" (US) index cards. Thanks :)

David Vujic said...

The API didn't have a page-break feature (at least when I developed the tool) and it is the width & height of the template cells that are fit for the A4 format. My suggestion would be that you modify the template, print as pdf and modify again until it fits the Letter format :)

Unknown said...

Hi,
I try to create the card, but it says I need authorization.
I downlowd a copy but it does not work for me.
Should I download anything else?

David Vujic said...

Hi!

I think that Google has changed how third party scripts are handled in the Google Docs suite. Is it the notification about allowing a third party script that occurs? If you accept (when logged in) you will be able to run the Index Card Generator.